Календар

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Відвідувачі

Сейчас 25 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Статистика відвідувань

Загальноучилищна методична тема

Загальноучилищна методична тема
“Реалізація принципів педагогіки толерантності, як необхідна умова формування гуманістичних цінностей підростаючого покоління”
Тема роботи ПТО Запорізької області
«Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності, як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства»
МЕТА:   
-         Створення сприятливого соціально - освітнього середовища для реалізації педагогічних нововведень;
-         Формування у педагогів установок на толерантну взаємодію та на необхідність створення толерантного середовища у навчальному закладі;
-         Формування у педагогів та учнів сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості;
-         Формування у педагогів та учнів терпимого ставлення до чиїхось думок, переконань, вірувань і т. ін.;
-         Формування у педагогів та учнів витримки, самовладання;
-         Творчий розвиток особистості учня
-          Формування індивідуальної системи педагогічної діяльності педагога;
-          Формування цілісного педагогічного колективу:
-          Консолідація  педагогічного колективу як колективу однодумців;
-          Виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
-          Стимулювання групової творчості й ініціативи членів педагогічного колективу;
-          Творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їхнього змісту до свідомості кожного педагога;
-          Впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін;
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:
-         демократизація та гуманізація навчального процесу;
-         цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;
-         організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності;
-         системність та систематичність;
-         науковість;
-         оперативність та мобільність;
-         прогностичність та випереджувальний характер;
-         оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
-         пріоритет знань та моральних цінностей.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
-         організаційно-методичне забезпечення програм розвитку навчального закладу;
-         удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозвязку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, суттєвості професійно-технічної освіти;
-         розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
-         інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвідів;
-         організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експерементально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій;
-         створення комплесно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
-         забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
-         підготовка до атестації педагогічних працівників.
 ФУНКЦІЇ:
-         Контрольно-інформаційна;
-         Корегуюча;
-         Відновлювальна;
-         Пропагандистська.
ЗМІСТ   МЕТОДИЧНОЇ   РОБОТИ
-         Засідання педагогічної ради училища
-         Інструктивно-методичні наради при директорі училища, при заступниках директора, старшому майстрові
-         Робота предметно-циклових комісій
-         Робота школи голів предметно-циклових комісій
-         Робота методичного кабінету училища
-         Відкриті уроки, позакласні заходи, семінари
-         Робота школи молодого майстра
-         Робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару-практикуму
-         (у рамках школи перспективного педагогічного досвіду)
-         Робота над реалізацією єдиної методичної (проблемної) теми
-         Педагогічні читання
-         Участь у роботі методичних секцій за планом НМЦ ПТО у Запорізькій області
-         Індивідуальна методична робота керівників училища із викладачами, майстрами виробничого навчання (робота наставників, надання методично-педагогічної допомоги інженерно-педагогічним працівникам)